Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chiêu sinh các lớp khai giảng 13/02/2017
10:18 | 17/01/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chiêu sinh các lớp khai giảng 13/02/2017 gồm: Chứng chỉ A - Anh văn; Chứng chỉ B - Anh văn; Ôn thi tin học cơ bản; tin học nâng cao
Thông báo lịch thi chứng chỉ quốc gia trình độ B Ngoại ngữ - Tin học (Kỳ thi tháng 9/2016)
12:01 | 08/09/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ trình độ B cho đối tượng là học viên lớp CCB-Anh văn khóa hè và học viên trung tâm thi lại ở các khóa, cụ thể như sau:
Thông báo mở lớp Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học
13:43 | 01/09/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các bạn học sinh sinh viên về việc mở lớp Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học, cụ thể như sau:Khai giảng 12/9/2016; Lịch học: 17h30 thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
Thông báo Lịch Khai giảng các lớp Ngoại ngữ - Tin học
11:15 | 19/06/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến học viên đã đăng ký các lớp Ngoại ngữ - Tin học trình độ A, B khai giảng ngày 20/6/2016 như sau...
Thông báo thay đổi lịch thi chứng chỉ A, B Ngoại ngữ
09:37 | 13/05/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các bạn thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Trình độ A, B Ngoại ngữ, kỳ thi ngày 19/5 và 20/05/2016 về việc thay đổi lịch thi, cụ thể như sau:
Thông báo lịch thi
09:21 | 22/04/2016
Thông báo lịch thi chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 5/2016
Lịch thi chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ - Tin học tháng 03/2016
15:38 | 02/03/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến lịch thi chứng chỉ quốc gia Ngoại ngữ - Tin học trình độ A, B tháng 03/2016 như sau...
Thông báo về việc thi chứng chỉ quốc gia trình độ A, B Ngoại ngữ
11:29 | 22/02/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các sinh viên lịch thi chứng chỉ quốc gia môn Ngoại ngữ trình độ A, B dự kiến vào ngày 4/3/2016
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ  trình độ A, B (ngày 18/01 và 23/01)
11:08 | 02/02/2016
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Ngoại ngữ trình độ A, B (ngày 18/01 và 23/01)...
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting