VOV College thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2022

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2022, cụ thể như sau:

VOV College tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và đại học bằng thứ hai ngành Báo chí

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam liên kết với Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học và đại học bằng hai, hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023:

VOV College xét tuyển Liên thông đại học năm 2022

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam liên kết với Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Báo chí, hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023, cụ thể như sau: