Thông báo tuyển sinh Đại học Hệ Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
10:16 | 24/05/2017
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh ngành Báo chí, loại hình đào tạo: liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa làm vừa học, thời gian đào tạo 2 năm, tuyển sinh 100 chỉ tiêu. Thời gian tuyển sinh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2017
Thông báo Lịch Ôn thi liên thông Đại học (Ngành Báo chí – Trường Đại học Khoa học Huế)
14:19 | 08/07/2016
Thí sinh đã đăng ký ôn thi liên thông từ cao đẳng lên đại học (Ngành Báo chí – Trường Đại học Khoa học Huế) năm 2016 tập trung ôn thi theo lịch như sau:
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học, Văn bằng 2 năm 2016 (Ngành Báo chí)
00:00 | 12/06/2016
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học, văn bằng 2 năm 2016 (Ngành Báo chí) tại Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh của Trường Đại Học Khoa Học Huế (Đại Học Huế)
Thông báo V/v thu kinh phí tuyển sinh liên thông, VB2 đại học (Ngành Báo chí – Trường Đại học Khoa học Huế)
00:00 | 29/05/2016
Căn cứ thông báo số 268/TB-ĐHKH ngày 09/05/2016 của Trường Đại học Khoa học về việc tuyển sinh văn bằng 2 đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2016, trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa 2 trường, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II thông báo đến các thí sinh mức thu kinh phí tuyển sinh như sau:
10:13 | 08/09/2015
Mời các thí sinh đã dự thi liên thông đại học báo chí có tên trong danh sách Xem chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo để nhận giấy báo nhập học. - Thông báo thời gian làm thủ tục nhập học và bắt đầu học tập học kỳ 1...
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting