Thông báo thay đổi thời gian nhận hồ sơ Tuyển sinh liên thông đại học năm 2021
Thông báo thay đổi thời gian nhận hồ sơ Tuyển sinh liên thông đại học năm 2021

Thí sinh truy cập vào địa chỉ sau để biết thông tin chi tiết về việc nộp hồ sơ xét tuyển: https://tuyensinh.vov.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-dai-hoc-nganh-bao-chi-nam-2021