Thông báo nhu cầu đăng kí học Cao học
17:39 | 30/11/2017
Nhằm đáp ứng như cầu học tập của cán bộ, nhân viên trong ngành phát thanh truyền hình, truyền thông và của xã hội, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II dự kiến phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ngành Báo chí.
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting