Điều chỉnh thời gian tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tại TP Hồ Chí Minh
12:47 | 04/07/2019
Điều chỉnh thời gian tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Hệ vừa làm vừa học năm học 2018 ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
09:34 | 05/10/2018
Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Hệ vừa làm vừa học năm học 2018 ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II Thành Phố Hồ Chí Minh (liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm, đào tạo 2,5 năm. chỉ tiêu 60 sinh viên...
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
00:00 | 01/06/2018
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
Kết quả kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ Vừa làm vừa học tại Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2, TP Hồ Chí Minh
15:00 | 06/09/2017
Kết quả kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ Vừa làm vừa học tại Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2, TP Hồ Chí Minh
Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành Báo chí 2016
14:03 | 08/08/2016
Loại hình đào tạo: Liên thông từ cao đẳng lên Đại học. Ngành: Báo chí. Kèm theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHKH ngày 02/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting