TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH II

THÔNG TIN TUYỂN SINH

NĂM 2018

 

1.      Mã trường: CDT0212

2.      Phương thức tuyển sinh:

-         Xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông (kết quả học tập năm lớp 12).

-         Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

3.      Kế hoạch tuyển sinh:

Ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn

xét tuyển

Mã ngành

Thời điểm

tuyển sinh

Truyền thông đa phương tiện

40

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Anh văn

Toán, Văn, Anh văn

6320106

Đợt 1

(từ tháng 01 đến

tháng 3/2018)

Quan hệ công chúng

40

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Anh văn

Toán, Văn, Anh văn

6320108

Đợt 1

(từ tháng 01 đến

tháng 3/2018)

Quay phim

40

Toán, Lý, Anh văn

Toán, Văn, Anh văn

Văn, Sử, Anh văn

6210232

Đợt 1

(từ tháng 01 đến

tháng 3/2018)

Thiết kế đồ họa

40

Toán, Lý, Anh văn

Toán, Văn, Anh văn

Văn, Sử, Anh văn

6210402

Đợt 1

(từ tháng 01 đến

tháng 3/2018)

Báo chí

270

Văn, Sử, Địa

Văn, Sử, Anh văn

Toán, Văn, Anh văn

6320102

Đợt 2

(từ tháng 4 đến tháng 8/2018)

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

60

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh văn

Toán, Văn, Anh văn

6510312

Đợt 2

(từ tháng 4 đến tháng 8/2018)

Tin học ứng dụng

60

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh văn

Toán, Văn, Anh văn

6480206

Đợt 2

(từ tháng 4 đến tháng 8/2018)


4.      Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT, căn cứ vào tổng điểm xét tuyển (tổng điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn xét tuyển + điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên khu vực: KV2: 0,5 điểm; KV2-NT: 1,0 điểm; KV1: 1,5 điểm. Điểm ưu tiên đối tượng: đối tượng 01, 02, 03, 04: 2,0 điểm; đối tượng 05, 06, 07: 1,0 điểm), trường sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

5.      Thời gian đào tạo: 2 năm.

6.      Học phí: theo quy định của nhà nước, khoảng 4 - 5 triệu đồng / học kỳ. Sinh viên nộp học phí tương ứng với số lượng tín chỉ đăng ký học tập.

Ghi chú: thí sinh vui lòng xem thông báo tuyển sinh tương ứng với từng đợt tuyển để biết cụ thể thời hạn nhận hồ sơ.

Mô tả ngành, nghề đào tạo:

1.     Ngành Truyền thông đa phương tiện

Đào tạo sinh viên trở thành cử nhân thực hành ngành truyền thông đa phương tiện, có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của ngành truyền thông đa phương tiện. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở của ngành truyền thông, những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho nghề nghiệp và hoạt động truyền thông, quy trình sản xuất của các loại hình sản phẩm truyền thông, các kiến thức bổ trợ thông qua các môn học tự chọn để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Kết thúc khóa học, sinh viên có khả năng biên tập, sản xuất những thể loại phát thanh, truyền hình cơ bản trong hoạt động truyền thông; có khả năng xử lý các tình huống, giải quyết những vấn đề thông thường trong hoạt động truyền thông.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong lĩnh vực báo chí  - truyền thông, tại các cơ sở như: các cơ quan báo chí, công ty, tập đoàn truyền thông, các công ty, doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu về nhân lực hoạt động báo chí - truyền thông, hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.

2.     Ngành Quan hệ công chúng

Học ngành này người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành như lý luận báo chí truyền thông, lịch sử báo chí, pháp luật và đạo đức của nghề báo, tổ chức của cơ quan báo chí, ngôn ngữ báo chí,...; nắm vững bản chất của quan hệ công chúng và các nguyên tắc hoạt động của Quan hệ công chúng; có tri thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng và biết cách tận dụng các phương tiện này trong quá trình quan hệ công chúng. Người học có thể hiểu biết và có thể áp dụng những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho nghề nghiệp và hoạt động báo chí, truyền thông; được cung cấp các kiến thức bổ trợ thông qua các môn học tự chọn để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Kết thúc khóa học, người học có khả năng biên tập, sản xuất những thể loại phát thanh, truyền hình cơ bản, khai thác thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ cho công tác PR; có khả năng tổ chức sự kiện truyền thông, viết tin bài, biên tập tin bài cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông, xây dựng kế hoạch để nâng cao thương hiệu sản phẩm; có khả năng viết thông cáo báo chí, lập kế hoạch và tổ chức họp báo.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, tại các cơ sở như: các đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan báo chí, công ty truyền thông, các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực hoạt động báo chí - truyền thông, hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.

3.     Ngành Quay phim

Đào tạo sinh viên trở thành cử nhân thực hành ngành quay phim, có trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực quay phim nói chung và phóng viên quay phim nói riêng. Kết thúc khóa học, người học có khả năng nắm vững các kỹ năng về kỹ thuật và nghệ thuật quay phim; có năng lực độc lập sáng tạo, tư duy khoa học, tạo hiệu quả trong nghệ thuật quay phim trên các lĩnh vực như: điện ảnh, truyền hình và văn hóa - xã hội; hiểu biết và sử dụng cơ bản các phần mềm biên tập âm thanh, hình ảnh trong công tác hậu kỳ; có khả năng xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề thông thường trong hoạt động nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc quay phim trong các cơ quan báo chí, các công ty truyền thông như: các đài phát thanh - truyền hình, các báo điện tử có truyền hình hoặc video trực tuyến, các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực quay phim, hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.

4.     Ngành Thiết kế đồ họa

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản của ngành thiết kế đồ họa, được cung cấp các kiến thức chuyên môn của ngành, được trang bị các kiến thức bổ trợ thông qua các môn học tự chọn để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Kết thúc khóa học, người học có thể nắm vững các kỹ năng về kỹ thuật và nghệ thuật thiết kế đồ họa; có năng lực độc lập sáng tạo, tư duy khoa học, tạo hiệu quả trong nghệ thuật thiết kế đồ họa ứng dụng trên các lĩnh vực như: Truyền thông đa phương tiện, báo chí truyền thông, thiết kế nhân vật và hoạt hình, thiết kế các ứng dụng đồ họa tương tác, thiết kế phim quảng cáo,...; có thể hiểu biết và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa; có khả năng xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề thông thường trong  hoạt động nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc chuyên viên thiết kế đồ họa tại các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đồ họa ứng dụng như: Báo chí, truyền hình, nhà xuất bản, triển lãm, công ty in ấn - quảng cáo, nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng hóa, hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.

5.     Ngành Báo chí

Học ngành Báo chí (Journalism) là nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động sản xuất, cung cấp thông tin thời sự về mọi mặt của đời sống xã hội ở trong nước và trên thế giới cho công chúng. Mục tiêu chương trình đào tạo của ngành học này là đào tạo sinh viên trở thành phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình, người thực hiện công tác truyền thông có trình độ văn hóa, chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của ngành báo chí.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc ở các vị trí phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình, nhân viên truyền thông (làm việc chính thức hoặc cộng tác) tại các đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu về nhân lực hoạt động báo chí – truyền thông, làm việc ở bộ phận PR, truyền thông của các Công ty, doanh nghiệp, tổ chức… hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.

6.     Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông là ngành học về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị thuộc lĩnh vực điện tử và truyền thông, bao gồm cả cách khai thác, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị đó vào trong đời sống xã hội. Mục tiêu chương trình đào tạo của ngành học này là đào tạo sinh viên trở thành cán bộ kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Người học được trang bị các kiến thức cơ bản về điện tử và kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật, công nghệ, sản xuất chương trình trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Kết thúc khóa học, sinh viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của kỹ thuật điện tử nói chung và công nghệ phát thanh truyền hình nói riêng.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong hệ thống các đài phát thanh, truyền hình và những ngành gần với ngành phát thanh - truyền hình của nước ta như Bưu điện, các hãng truyền thông, các công ty viễn thông; làm việc tại các công ty truyền thông của Việt Nam và của nước ngoài mở tại Việt Nam; hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.

7.     Ngành Tin học ứng dụng

Mục tiêu chương trình đào tạo của ngành học này là đào tạo sinh viên trở thành cán bộ tin học truyền thông đa phương tiện. Người học được trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, được trang bị kiến thức chuyên ngành tin học truyền thông đa phương tiện và ứng dụng tin học trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Kết thúc khóa học, sinh viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của tin học, công nghệ thông tin nói chung và tin học truyền thông đa phương tiện nói riêng.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc tại các đài phát thanh truyền hình, các công ty truyền thông, công ty phần mềm, các công ty lắp ráp và phân phối thiết bị tin học; giảng dạy tin học tại các trường phổ thông và trung tâm tin học; hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.

 

Câu hỏi thường gặp

Câu 15: Cho em hỏi là theo em được biết thì ngành quan hệ công chúng và báo chí phải học bên Q12 nhưng vì xa em muốn xin học tại Q5 được không ạ?
Trả lời:

Hiện tại, nhà trường không tổ chức lớp đối với ngành học này tại Quận 5, phần lớn các môn học của lớp sẽ học tại cơ sở 2 (Quận 12), một số nội dung thực hành và một vài môn học đặc thù sẽ học tại cơ sở 1 (Quận 5).


Câu 14: Cho em hỏi em tốt nghiệp năm 2017, đã theo học một trường khác, nhưng nay em muốn xét tuyển lại trường mình để theo học được không ạ?
Trả lời:

Em hoàn toàn có thể dự tuyển và theo học. Kết quả em đã học ở trường đại học hoặc cao đẳng khác có thể được chuyển điểm nếu có môn đã học phù hợp với môn học trong chương trình đào tạo của trường.


Câu 13: Năm 2018, được biết nhà trường tuyển sinh và đào tạo thêm 4 ngành học mới, em muốn có thông tin về việc tuyển sinh và địa điểm học tập của 4 ngành học này?
Trả lời:

4 ngành học mới nhà trường được phép tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2018 đó là:

-        Truyền thông đa phương tiện

-        Quan hệ công chúng

-        Quay phim

-        Thiết kế đồ họa

Cả 4 ngành học này được tuyển sinh ở đợt đầu tiên của năm 2018 (từ tháng 01 đến tháng 03/2018), nếu còn chỉ tiêu sẽ tiếp tục tuyển bổ sung ở đợt 2 (từ tháng 04 đến tháng 08/2018). Thí sinh trúng tuyển ngành Quay phim và Thiết kế đồ họa học tập tại cơ sở 1 (Quận 5), hai ngành còn lại học tập tại cơ sở 2 (Quận 12).


Câu 12: Em học cao đẳng, sau khi tốt nghiệp có được học liên thông lên đại học không?
Trả lời:

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, em hoàn toàn có đủ điều kiện để dự tuyển học liên thông lên đại học tại các trường đại học có đào tạo liên thông với ngành học phù hợp ngành học em đã tốt nghiệp. Đặc biệt, hàng năm nhà trường có liên kết với Trường đại học Khoa học Huế tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành báo chí ngay tại trường, rất thuận lợi cho sinh viên ngành báo chí và các ngành gần có thể học tập để nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp cao đẳng.


Câu 11: Quý thầy, cô vui lòng cho em hỏi trường mình là trường công lập hay dân lập? Mức học phí của trường như thế nào?
Trả lời:

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II là trường công lập, trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

          Trường đang triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, mức học phí mỗi tín chỉ của các môn học thuộc khối khoa học tư nhiên hoặc khoa học xã hội sẽ khác nhau.  Học phí từng học kỳ sẽ tùy thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký học, thông thường khoảng 4 triệu – 5 triệu đồng / học kỳ. Học phí sẽ nộp trước khi bắt đầu mỗi học kỳ. Hàng năm, mức học phí sẽ có điều chỉnh theo quy định chung của nhà nước. 


Câu 10: Theo học ở VOV College sinh viên có được tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa để ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và rèn luyện kỹ năng không?
Trả lời:

Nhà trường có các câu lạc bộ hướng đến các hoạt động ngoại khóa nhằm hỗ trợ sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tiễn cũng như rèn luyện kỹ năng. Cụ thể: Câu lạc bộ thể thao, Câu lạc bộ xung kích Sóng vang, Câu lạc bộ nhịp tim trẻ, Câu lạc bộ nhiếp ảnh, Câu lạc bộ ngoại ngữ, Câu lạc bộ kỹ năng sống, Câu lạc bộ Radio sắc màu cảm xúc, Câu lạc bộ tư vấn và hỗ trợ HSSV, Câu lạc bộ truyền thông, Câu lạc bộ ý tưởng mới điện ảnh, truyền hình.  


Câu 9: Ban tư vấn có thể cho em biết chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên khi theo học tại trường? Em xin cảm ơn!
Trả lời:

Học tập tại trường, sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi, xuất sắc và có kết quả rèn luyện tốt sẽ được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định. Số lượng suất học bổng sẽ tùy thuộc vào quỹ học bổng dành cho từng ngành học. Ngoài ra, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thể được nhà trường, các mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ xem xét trợ cấp học phí hoặc cấp học bổng tài trợ để theo học.  


Câu 8: Ngành công nghệ thông tin ở VOV College học những gì và có thể làm gì sau khi ra trường?
Trả lời:

Mục tiêu chương trình đào tạo của ngành học này là đào tạo sinh viên trở thành cán bộ tin học truyền thông đa phương tiện, có trình độ văn hóa, chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của tin học, công nghệ thông tin nói chung và tin học truyền thông đa phương tiện nói riêng. Em vui lòng xem thông tin chi tiết chương trình đào tạo để biết các môn sẽ được học. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc tại các đài phát thanh truyền hình, các công ty truyền thông, công ty phần mềm, các công ty lắp ráp và phân phối thiết bị tin học; quản trị mạng tại các công ty và xí nghiệp; giảng dạy tin học tại các trường phổ thông và trung tâm tin học; hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.


Câu 7: Em là học sinh lớp 12 năm cuối cấp, em có thắc mắc là học ngành Công nghệ điện tử truyền thông tại VOV College có tốt không?
Trả lời:

Mục tiêu chương trình đào tạo của ngành học này là đào tạo sinh viên trở thành cán bộ kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, chuyên ngành Công nghệ phát thanh truyền hình có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành bậc cao đẳng, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của kỹ thuật điện tử nói chung và công nghệ phát thanh truyền hình nói riêng. Do đó, người học cần phải có sự yêu thích đối với lĩnh vực điện tử cũng như có niềm đam mê khoa học kỹ thuật thì mới có thể học tập tốt.


Câu 6: Em có nguyện vọng học ngành Báo chí tại VOV College , nhưng không biết dự tuyển vào ngành này của Trường có khó không? Nếu trúng tuyển thì sẽ học tại địa chỉ nào? Ra trường có thể làm ở đâu?
Trả lời:

Hàng năm, tỷ lệ chọi ở ngành báo chí khá cao (thông thường là 2:1 hoặc 3:1 ở đợt 1, đối với đợt 2 có thể lên đến 10:1). Do đó, nếu em có nguyện vọng dự tuyển nên dự tuyển ngay ở đợt đầu tiên thì khả năng trúng tuyển sẽ cao.

Hiện tại, sinh viên học tập ở cơ sở mới của trường tại Quận 12, một số môn học sẽ  học tập ở trụ sở chính của trường tại Quận 5. Việc bố trí địa điểm học tập của các lớp sẽ có thông báo cụ thể khi xếp thời khóa biểu.

Nơi liên hệ tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp như đã trả lời bên trên: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong hệ thống các đài phát thanh, truyền hình và những ngành gần với ngành phát thanh - truyền hình của nước ta như Bưu điện, các hãng truyền thông, các công ty viễn thông; làm việc tại các công ty truyền thông của Việt Nam và của nước ngoài mở tại Việt Nam; làm việc ở bộ phận PR, truyền thông của các Công ty, doanh nghiệp, tổ chức… hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do.  


Câu 5: Em muốn biết điểm chuẩn năm 2017 của VOV College để tham khảo?
Trả lời:

Điểm chuẩn xét trúng tuyển sẽ tùy thuộc vào từng đợt tuyển sinh, từng ngành dự tuyển. Điểm chuẩn cao hay thấp sẽ được quyết định bởi số lượng thí sinh dự tuyển và chỉ tiêu xét tuyển của từng đợt, từng ngành. Năm 2017, điểm chuẩn thấp nhất là 15,0 điểm, điểm chuẩn cao nhất là 16,5 điểm. 


Câu 4: Em tốt nghiệp THPT năm 2015, nếu năm nay em tham gia xét theo Học bạ vào VOV College thì có được không?
Trả lời:

Em hoàn toàn có thể tham gia dự tuyển nếu có học bạ THPT. Thí sinh dự tuyển theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm lớp 12 bắt buộc phải có học bạ (hoặc bảng trích lục kết quả học tập THPT trong trường hợp học bạ đã thất lạc). Kết quả học tập phải đầy đủ. Thời điểm tốt nghiệp THPT được tính kể từ năm 2018 trở về trước. 


Câu 3: Trường VOV College tuyển sinh các ngành nghề nào đối với trình độ CĐ. Thời gian đào tạo và bằng cấp sau khi tốt nghiệp như thế nào?
Trả lời:

Trường được phép tuyển sinh và đào tạo 7 ngành trình độ cao đẳng:

-        Truyền thông đa phương tiện

-        Quan hệ công chúng

-        Quay phim

-        Thiết kế đồ họa

-        Báo chí 

-        Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

-        Tin học ứng dụng

Thời gian đào tạo 2 năm, học theo học chế tín chỉ, hình thức đào tạo chính quy. Khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo ngành học đã trúng tuyển và học tập.  


Câu 2: VOV College thực hiện đồng thời xét theo Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét theo học bạ THPT, vậy có gì khác nhau khi xét trúng tuyển không? Nếu dự tuyển cùng lúc 2 cách có được không?
Trả lời:

Tiêu chí xét tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp THPT, căn cứ vào tổng điểm xét tuyển (tổng điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn xét tuyển + điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên khu vực: KV2: 0,5 điểm; KV2-NT: 1,0 điểm; KV1: 1,5 điểm. Điểm ưu tiên đối tượng: đối tượng 01, 02, 03, 04: 2,0 điểm; đối tượng 05, 06, 07: 1,0 điểm), trường sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, không phân biệt thí sinh dự tuyển theo điểm học bạ hay điểm thi. Do đó, sau khi lựa chọn ngành dự tuyển, thí sinh phải tự so sánh tổng điểm 3 môn tương ứng với các tổ hợp môn của ngành dự tuyển theo điểm học bạ và theo điểm thi THPT (nếu có), chọn một tổ hợp môn có điểm cao nhất để đăng ký dự tuyển. Thí sinh không nên chọn nhiều tổ hợp môn để dự tuyển cùng lúc hoặc dự tuyển cùng lúc vừa điểm học bạ, vừa điểm thi THPT vì cơ hội trúng tuyển cũng chỉ thuộc 1 tổ hợp môn có điểm cao nhất. 


Câu 1: Cách thức tuyển sinh CĐ của VOV College như thế nào? Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp tại VOV College có cao không?
Trả lời:

Năm 2018, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II không tổ chức thi tuyển, chỉ sử dụng phương thức xét tuyển để tuyển chọn người học vào học cao đẳng. Thí sinh có thể tham dự xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (năm lớp 12) hoặc điểm thi từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong hệ thống các đài phát thanh, truyền hình và những ngành gần với ngành phát thanh - truyền hình của nước ta như Bưu điện, các hãng truyền thông, các công ty viễn thông; làm việc tại các công ty truyền thông của Việt Nam và của nước ngoài mở tại Việt Nam; làm việc ở bộ phận PR, truyền thông của các Công ty, doanh nghiệp, tổ chức… hoặc có thể làm nghề một cách độc lập, tự do. Cơ hội tìm việc làm phụ thuộc phần lớn vào năng lực của từng sinh viên sau khi tốt nghiệp, nếu có kiến thức và kỹ năng tốt thì sẽ thuận lợi khi tìm việc làm.    


Hỗ trợ trực tuyếnwaiting