VOV College tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và đại học bằng thứ hai ngành Báo chí

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam liên kết với Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học và đại học bằng hai, hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023:

VOV College xét tuyển Liên thông đại học năm 2022

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam liên kết với Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Báo chí, hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2020

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành phát thanh, truyền hình và truyền thông trong cả nước. Hiện nay, VOV College đang tổ chức đào tạo các ngành: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Quay phim, Thiết kế đồ họa và Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Sau khi được đào tạo tại trường, người học có thể làm việc tại các tòa soạn báo, các đài phát thanh- truyền hình, công ty truyền thông, bộ phận truyền thông tại các doanh nghiệp... trong vai trò phóng viên, biên tập viên, tổ chức sản xuất, quay phim, dựng phim...


Notice: Undefined variable: pagination in /home/admin2/web/tuyensinh.vov.edu.vn/public_html/apps/cache/_home_admin2_web_tuyensinh.vov.edu.vn_public_html_apps_frontend_views_news_index.volt.php on line 66

Notice: Undefined variable: pagination in /home/admin2/web/tuyensinh.vov.edu.vn/public_html/apps/cache/_home_admin2_web_tuyensinh.vov.edu.vn_public_html_apps_frontend_views_news_index.volt.php on line 66