Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
00:00 | 01/06/2018
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
Kết quả kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ Vừa làm vừa học tại Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2, TP Hồ Chí Minh
15:00 | 06/09/2017
Kết quả kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ Vừa làm vừa học tại Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2, TP Hồ Chí Minh
Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành Báo chí 2016
14:03 | 08/08/2016
Loại hình đào tạo: Liên thông từ cao đẳng lên Đại học. Ngành: Báo chí. Kèm theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHKH ngày 02/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học
tuyen sinh 3
ts3
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting